Senaste nytt

Det viktigaste att notera från höstbudgeten

För dig som arbetar med redovisning och löner finns det en del värt att notera och hålla koll på i den höstbudget som regeringen nu lämnat in. Här är en sammanfattning av de viktigaste.

Ändrad beräkning av bilförmån
Förslag på ändring av den schablonmässigt beräknade förmånen för fri eller delvis fri bil, vilket skulle innebära att förmånsvärdet ska motsvara kostnaderna om en privatägd bil istället skulle användas, exklusive drivmedel. Förslaget i sin helhet här.

Skatteavdrag för grön teknik
Med inspiration från rot- och rutavdraget föreslår regeringen att privatpersoner ska kunna få ett skatteavdrag direkt vid inköp av grön teknik såsom exempelvis solpaneler. Förslaget i sin helhet här.

Utökat rutavdrag
Tvätt och vård av kläder och textilier, möbleringstjänst, transporttjänst i syfte att sälja sina saker på andrahandsmarkanden, samt tjänst för enklare tillsyn av bostaden föreslås att inkluderas i rutavdraget. Samtidigt vill regeringen höja taket till 75 000 kr med start 1 januari 2021. Förslaget i sin helhet här.

Kompetensutveckling
Staten föreslås att bidra med 60% av kostnaden för kompetensutveckling som sker för arbetsbefriade vid korttidspermittering. Förslaget i sin helhet här.

Ersättning för förlorad omsättning
En enskild företagare kan få ersättning på 75% av förlorad omsättning under vissa förutsättningar, t.ex. om hen 2019 omsatte minst 200 000 kr. Förslaget i sin helhet här.

Sänkt arbetsgivaravgift för en person till
För de som anställs mellan 1 juli 2021 – 31 december 2022, ska företag få sänkt arbetsgivaravgift för en anställd till utöver den första. Förslaget i sin helhet här.

Sänkt arbetsgivaravgift för unga
En tillfällig nedsättning på 37% föreslås för 19-23 åringar under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2023. Förslaget i sin helhet här.

Skattereduktion för investeringar
En tillfällig sänkning av skatt föreslås ges till både fysiska och juridiska personer som investerar i inventarier under 2021. Förslaget i sin helhet här.

Expertskattens tidsgräns förlängs
Utländska experter och forskare lyder under expertskatteregler vilka i dag har en 3-årig tidsgräns för skattelättnad. Denna föreslås förlängas till 5 år från och med 2021 och gälla dem som kom till Sverige efter sista maj 2020. Förslaget i sin helhet här.

Ändring av företagets skatteregler
Reglerna för företag med koncernbidragsspärrade underskott, som drabbas av den generella begränsningen av ränteavdrag, föreslås att ändras. Förslaget i sin helhet här.

Stärkt FoU avdrag
Regeringen föreslår att arbetstidsvillkoret för dessa avdrag, i dagsläget att 75% av tiden ska ske inom forskning och utveckling, sänks till 50%, samtidigt som taket höjs från 450 000 till 600 000 kr per månad. Förslaget i sin helhet här.

höstbudget 2020 JRR Jungfrusund

Andra nyheter från JRR