Senaste nytt

Digitala stämmor även under 2021

Under covid-19 pandemin har tillfälliga regler införts som gjort det möjligt för bolags- och föreningsstämmor att hållas digitalt för att begränsa smittspridningen. Lagen trädde i kraft 15 april 2020 och gäller till sista december i år.

På grund av det fortsatt osäkra smittoläget har regeringen nu lämnat in en proposition till riksdagen med förslaget att förlänga detta undantag så det gäller under hela 2021 också.

– Vi kan se att många företag och föreningar har använt sig av möjligheterna att begränsa det fysiska deltagandet i stämmor. När lagen nu förlängs kan bolag och föreningar under ytterligare ett år genomföra sina stämmor utan risk för smittspridning, säger justitieminister Morgan Johansson.

Läs mer om propositionen här.

Digitalt möte JRR

Andra nyheter från JRR