Löner

Ersättning till personal

Rätta löner vid rätt tidpunkt

Vi hjälper dig med att se till att löneunderlaget blir rätt, att det betalas ut i rätt tid, och säkerställer naturligtvis samtidigt att allt följer rådande lagar och regler.

Andra tjänster vi erbjuder

Löneberäkning

Utlägg

Avdrag/förmåner

Semester-rapportering

Kontrolluppgifter

Rapportering till myndigheter

Andra tjänster vi erbjuder