Redovisning

Löpande redovisning

Anpassat för företagets behov

Vi tillhandahåller flera olika tjänster inom redovisningsområdet. Vill du som kund sköta vissa delar av redovisningen själv, eller helt lämna över ekonomifunktionen åt oss, så hjälper vi till med att sy ihop den bästa lösningen efter just ditt företags behov.

Kundfakturering

Månadsbokslut

Leverantörs-betalningar

Skatter och avgifter