Senaste nytt

Uppdaterad vägledning om GDPR för arbetsgivare

Datainspektionen har nu offentliggjort en ny och uppdaterad information gällande vägledning för arbetsgivare kring hur personuppgifter om sina anställda ska hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Bland nyheterna finns bl.a. information om vad som ska gälla för rekryteringssystem och kompetensdatabaser, kamerabevakning samt övervakning av anställda såsom gps-positionering av fordon.

Katarina Högquist, jurist på Datainspektionen poängterar att kontrollen av personal aldrig får vara mer ingripande än nödvändigt. Loggning uppfattas ofta som mycket integritetskänsligt och får inte utformas eller användas på ett sätt som innebär ett otillbörligt intrång i de anställdas integritet.

I informationen tas även upp vad som gäller för känsliga uppgifter som exempelvis hälsa, medlemskap i fackföreningar eller etniskt ursprung. Normalt är det förbjudet som arbetsgivare att behandla sådana personuppgifter, men det kan finnas undantag – t.ex. om parterna ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätten.

Läs mer om vägledning för behandling av personuppgifter i arbetslivet här.

GDPR redovisning JRR Jungfrusund

Andra nyheter från JRR